VEREX, s.r.o.
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
IČO: 27723071
DIČ: CZ27723071

Provozní doba:
Po - Pá 7:00 - 17:00 hod

Kontaktní tel. čísla:
543 213 904,
774 665 353

E-Mail: maloobchod [at] verex [dot] cz

Nabízíme pneumatiky, alu kola a disky k okamžitému odběru v Brně, k okamžitému dodání máme skladem mnoho pneu za extrémně nízké ceny nabízíme tisíce pneu, pneumatiky i kola Vám doručíme po celé ČR prodáváme nové značkové pneumatiky s tříletou zárukou pro osobní kontakt a odběr pneumatik můžete navštívit náši „kamennou“ prodejnu na adrese VEREX, s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim. “

Každý den upravujeme ceny pneu tak, abychom nabízeli vždy nejlevnější pneu nejen v Brně a okolí. Pneumatiky i alu kola a plechové kola mají uvedené ceny. Prodáváme také značkové kvalitní disky, elektrony i plechové kola

Obchodní podmínky - maloobchod

1. Registrace a vstup na www.pneu-verex.cz
 • 1/1. Vstup do internetového on-line obchodu www.pneu-verex.cz je možný i bez nutnosti registrace.
 • 1/2. Taktéž pro objednání zboží, či objednání služeb na on-line stránkách www.pneu-verex.cz není zákazník povinen uskutečnit registraci.
 • 1/3. Pokud zákazník projeví zájem registraci, je třeba vyplnit všechny potřebné údaje. Přihlašovacím jménem je e-mail zákazníka, na který obdrží informaci o provedené registraci a případné povolení vstupu do internetového obchodu. Heslo si stanovuje zákazník dle uvážení.
2. Záruka zboží a služeb
 • 2/1. Záruka na zboží zakoupené na www.pneu-verex.cz je prodloužená nad rámec stanovený zákonem a to na 36 měsíců (tedy 3 roky) ode dne prodeje.
 • 2/2. Záruka se nevztahuje na poškození zboží způsobené při přepravě k zákazníkovi či neodbornou manipulací s ním.
3. Objednávka zboží a služeb
 • 3/1. Odeslaná objednávka je závazná ze strany objednajícího, tedy zákazníka a lze jí zrušit jen s písemným souhlasem společnosti VEREX, s.r.o.. Společnost VEREX, s.r.o. si vyhrazuje právo na storno objednávky zákazníka a to i bez udání důvodů.
 • 3/2. Po odeslání objednávky bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky, o stavu přijetí objednávky a v případě přijetí mu bude sdělen termín dodání zboží. V případě nedostupnosti zvoleného zboží, bude zákazníkovi nabídnuto zboží jiné obdobné kvality a ceny. V případě odmítnutí nabídky zákazníkem bude objednávka stornována ze strany společnosti VEREX, s.r.o.
 • 3/3. Objednané zboží, které je inzerováno jako „sklad Verex“ bude odesláno do 24 hod, maximálně však do 48 hod od potvrzení objednávky ze strany společnosti VEREX, s.r.o..
 • 3/4. Objednané zboží, které je inzerováno jako „sklad externí“ bude odesláno do 3 dnů, maximálně však do 10 dnů od potvrzení objednávky ze strany společnosti VEREX, s.r.o.. V případě nedodržení smluvního termínu dodání ze strany dodavatele společnosti VEREX, s.r.o. bude neprodleně zákazník informován o náhradním termínu dodání.
 • 3/5. Objednané zboží, které je inzerováno jako „0 ks“ může být nabídnuto zákazníkovi z jiných zdrojů v termínech a cenách dle tel.dohody mezi zákazníkem a společností VEREX, s.r.o..
 • 3/6. K uzavření kupní smlouvy a vzniku závazku dodat zboží dochází potvrzením objednávky zákazníka ze strany společnosti VEREX, s.r.o..
 • 3/7. V případě omylu v objednávce ze strany zákazníka si vyhrazuje společnost VEREX, s.r.o. právo posoudit oprávněnost vrácení zboží a platby. Bez předchozího souhlasu ze strany VEREX, s.r.o. nebude vrácené zboží přijato.
4. Platba za zboží a služby
 • 4/1. Platba za zboží a služby objednané na stránkách pneu-www.verex.cz je realizovaná prostřednictvím přepravních společností DPD nebo přímým rozvozem společnosti VEREX, s.r.o. a osobním odběrem na provozovně společnosti VEREX, s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim 664 34.
 • 4/2. Formou platby je dobírka hrazená při převzetí zboží od přepravní společnosti nebo hotovostní platba přímým rozvozem společnosti VEREX, s.r.o. nebo osobním odběrem na provozovně společnosti VEREX, s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim 664 34.
 • 4/3. Při splnění smluvních podmínek a kreditních závazků může být ze strany VEREX, s.r.o. nabídnuta forma platby převodem se splatností. Splatnost faktury je 10 dnů, v případech poskytnutí nabídky na naskladnění před sezónou i delší. Společnost VEREX, s.r.o. si vyhrazuje právo určovat délku splatnosti dle aktuální situace.
 • 4/4. Zboží je majetkem společnosti VEREX, s.r.o. až do úplného uhrazení faktury.
5. Ceny zboží a služeb
 • 5/1. Ceny zboží a služeb na webových stránkách www.pneu-verex.cz jsou závazné. Cena za zboží je uvedena pod názvem „Nákupní cena vč. DPH“
 • 5/2. Společnost VEREX, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného upozornění, či oznámení jiným způsobem.
 • 5/3. V případě nejasností cen za zboží a služby kontaktuje zákazník společnost VEREX, s.r.o. e-mailem nebo telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na www.pneu-verex.cz.
 • 5/4. Cena dopravného pro zákazníka je 125,- Kč vč. DPH za balík (1-2 ks pneumatik do 50kg).
6. Storno poplatky
 • 6/1. V případě, že zákazník již odeslanou zásilku stornuje či nepřevezme, je povinen uhradit náklady na dopravu včetně DPH. Náklady na dopravu k zákazníkovi budou specifikovány dle velikosti objednávky a způsobu dodání společností VEREX, s.r.o. a budou započteny proti dobropisu za vrácené zboží. Náklady na dopravu zpět do společnosti VEREX, s.r.o. si hradí zákazník dle způsobu zaslání zboží.
7. Dodací podmínky
 • 7/1. Zboží k zákazníkovi přepravují přepravní společnosti DPD nebo je uskutečněno přímým návozem společností VEREX, s.r.o.. Zboží si může zákazník odebrat i osobně na provozovně společnosti VEREX, s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim 664 34.
 • 7/2. Společnost VEREX, s.r.o. může i bez předchozího upozornění změnit přepravní společnosti.
 • 7/3. V případě dodání zboží přepravními společnostmi je zákazníkovi avízován termín dodání zboží. V případě dodání zboží přímým návozem společností VEREX, s.r.o. je dodání provedeno maximálně do druhého dne po objednání zboží nebo jinak dle dohody mezi zákazníkem a společností VEREX, s.r.o..
 • 7/4. Na adrese doručení je nutné zajistit v den doručení převzetí zboží v době od 7:00 - 18:00. V případě dodání zboží přímým návozem společností VEREX, s.r.o. může být doba dodání prodloužena i po 18.hod. V tom případě je zákazník upozorněn telefonicky a po odsouhlasení času návozu je tento uskutečněn.
 • 7/5. Společnost VEREX, s.r.o. negarantuje rychlost a přesnost dodání zboží za přepravní společnosti. V případě uskutečnění dodání zboží přepravními společnostmi a nedoručení zboží během avízovaného dne dodání se zákazník obrací s dotazem na přepravní společnosti. V případě uskutečnění dodání zboží přepravními společnostmi ale nedoručení zboží v avízovaný den dodání se zákazník obrací s dotazem na společnost VEREX, s.r.o.. V případě uskutečnění dodání zboží přímým návozem společností VEREX, s.r.o. a nedoručení v avízovaném termínu se zákazník obrací na společnost VEREX, s.r.o. s urgencí dodání.
 • 7/6. Společnost VEREX, s.r.o. neručí za poškození zboží vzniklé při dopravě přepravní společností. V případě zjištění poškození je zákazník povinen toto neprodleně reklamovat u přepravní společnosti při převzetí zboží.
8. Zpětný odběr použitých pneumatik
 • 8/1. Místo zpětného odběru je na adrese: VEREX, s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim 664 34.
 • 8/2. Zpětný odběr pneumatik může zákazník uplatnit pouze po předchozím odsouhlasení společností VEREX, s.r.o.
 • 8/3. Zpětný odběr pneumatik je doporučen zákazníkovi zdarma pouze na základě předložení dokladu o nákupu pneumatik a pouze ve stejném objemu odebraného zboží.
9. Likvidace pneumatik
 • 9/1. Společnost VEREX, s.r.o. uplatňuje zpětný odběr pneumatik na likvidaci v souladu s pravidly pro nakládání s odpady a na základě smluvních podmínek s dodavateli pneumatik prostřednictvím smluvních partnerů s oprávněním pro likvidaci pneumatik.
10. Reklamace zboží
 • 10/1. Reklamace zboží probíhá v souladu se Zákonem o reklamacích.
 • 10/2. Reklamující je povinen při uplatnění reklamace předložit jakýmkoliv způsobem reklamované zboží a doklad o jeho nabytí v kontaktním místě pro přijetí reklamací společnosti VEREX, s.r.o. na adrese VEREX, s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim 664 34. Zde vyplní kompletně „Protokol o reklamaci“ společnosti VEREX, s.r.o..
 • 10/3. Pokud se zákazník nemůže dostavit osobně na místo pro přijetí reklamací, může využít možnosti stáhnutí „Protokolu o reklamaci“ na www.pneu-verex.cz a po jeho kompletním vyplnění jej zašle e-mailem na adresu pneu@verex.cz. Reklamované zboží zašle na své náklady do místa pro přijetí reklamací společnosti VEREX, s.r.o. nebo bude po předchozím odsouhlasení převzato a dodáno do místa přijetí reklamací přímým svozem společnosti VEREX, s.r.o.
 • 10/4. Společnost VEREX, s.r.o. neodpovídá za dodržení termínů pro vyřízení reklamace v případě požadavku zákazníka na předání reklamovaného zboží výrobci k podrobnějšímu posouzení.
 • 10/5. Společnost VEREX, s.r.o. se zavazuje neprodleně po obdržení výsledku o reklamaci ze strany výrobce informovat zákazníka o výsledku reklamace. V případě uznané reklamace obdrží zákazník „Vyjádření o reklamaci“ a náhradou nové zboží ihned po dodání od výrobce zdarma. V případě zamítnuté reklamace obdrží zákazník neprodleně „Vyjádření o reklamaci“ a reklamované zboží mu bude vráceno na jeho náklady, nebude-li dohodnuto jinak.

11. Ochrana osobních údajů GDPR

 • Společnost Verex, s.r.o., nakládá s osobními údaji dle znění zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a informace o osobních údajích jsou zabezpečeny a uchovávány v souladu s platnými zákony ČR zejména však se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 • Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost VEREX, s.r.o. s těmito uvedenými osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, které upravuje zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Společnost Verex, s.r.o. je jak prodávajícím pro plnění všech povinností z kupní smlouvy tak i jejich uchovávání dle zákona a i správcem osobních údajů a dat.
 • Společnost VEREX, s.r.o., může předávat osobní údaje třetím stranám a to jen na základě zpracování objednávky a její distribuce zboží či služeb smluvní stranou Verex, s.r.o., zejména přepravcům či poskytovatelům dalších služeb a to jen pro účely zpracování objednávky a její vyřízení . Tato třetí strana nebude nijak dále takové údaje zpracovávat či využívat pro vlastní potřebu.
 • Osobní údaje zákazníků jsou řádně a plně zabezpečeny proti zneužití třetí stranou a společnost Verex s.r.o., tyto data uchovává po dobu nejméně 3 let v rozšířeném rozsahu a pro plnění legislativních povinností po dobu nejméně 10 let v minimálně základním především pro účetní a archivační.
 • Zákazník může u společnosti VEREX s.r.o. kdykoliv zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely. V tomto případě zákazník kontaktuje společnost Verex, s.r.o pomocí kontaktů uvedených na webových stránkách, ve kterém došlo k vytvoření objednávky. Společnost Verex, s.r.o., na základě takové žádosti již nadále nebude zpracovávat osobní údaje zákazníka jinak, než pro účely evidence dané platnou českou legislativou či oprávněným zájmem správce.
 • V případě podezření, že nezpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR nás Neprodleně prosím informujte a v případě že bude vaše podezření oprávněné, dojde z naší strany k neprodlené nápravě Vašich osobních údajů nebo se můžete obrátit přímo na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • V případě uchováváme Vašich osobní data na základě získaného souhlasu, můžete takový souhlas kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu budou takové osobní data vymazána nebo anonymizována. Souhlasem se nerozumí taková data, která jsou získána za účelem uskutečnění kupní smlouvy a následných legislativních povinností. Vaše osobní data mohou být úplně zrušena po uplynutí takového účelu, za jakým účelem byla získána nebo se na ně již nadále nevztahují legislativní povinnosti
TOPlist